2019 Riverstone

රේන්බෝ පරිගණක පාසලේ පළමු NVQ L3 පාඨමාලාව හැදෑරූ දරුවන් සමග සුන්දර චාරිකාවකට සහභාගි වුණෙමි. රිවස්ටන් කඳු පන්තිය බලා සූදානම් කර තිබූ චාරිකාව ඉතා සාර්ථක ලෙස ආරම්භ කර අවසන් කරන ලදී. චාරිකාවේ පිංතූර සියල්ල පහලින් බලන්න… 

Search

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *