2019 Sigiriya

2019 වසරේ O/L හා A/L විභාගය සඳහා පෙනී සිටන දරුවන් හා කුලතුංග ජලාශය , මාතලේ අලුවිහාරය, දඹුලු විහාරය, හා සිගිරිය ගමනාතයන් වු සුවිශේෂි චාරිකාවක් සංවිධානය කරන ලද අතර එහිදි ලබා ගන්නා ලද චායාරූප පහත වේ.

Search

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *