ජීවිතේ කවදාවත්ම මේ වගේ ගුරුවරයෙක්

ජීවිතේ කවදාවත්ම මේ වගේ ගුරුවරයෙක් හම්බෙලා නෑ.course එකට ආදාල දේවල් මෙන්ම ජීවිතේ ගැන පවා අපි ඉගෙනගත්තා.හැමෝම එක පවුලක් වගේ ඒ දේවල් බෙදාගත්තා. Sir තමයි ඒ කෝස් එක ඇතුලේ අපි හැමෝගෙම තාත්තා.❤️❤️ගොඩක් පින් සර්ට ලමයින්ගේ අනාගතය මේ විදිහට සරසනවට.ගොඩක් දුකයි අද නම් .තවත් කෝස් එක තිබුන නම් කියලා හිතෙනවා.ජීවිතේ ට ගොඩක් දේවල් ලැබුනා. මේ විදිහට හැමෝම කෝස් එක සමත් උනේ සර්ගේ මග පෙන්වීම නිසයි.ගොඩක් පින් සර්ට ❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *