අමතක කරන්න බැරි, හිතට දැනුන

අමතක කරන්න බැරි, හිතට දැනුන එක ම clz එක, හැම දෙයක්ම කියලා දුන්නා. අපි පොඩි දේත් හැමෝම එක්ක බෙදා ගත්තා.???????? දන්නේ නැති දේවල්, අපි හිතන්න ඕන විදිහ, මේ හැම දෙයක්ම ict වලට අමතරව පොඩ්ඩක් හරි ඉගෙන ගත්තා. Sir කියන විහිලු කතා ආයි ආයි අහන්න තිබ්බනම්…..????????..හැමදාම සතුටින් ගියපු, විනෝදෙත් එක්ක වැඩ කරගෙන ගිය ,මට හම්බ උන එකම clz eka……. මන් හිතන්නේ මොණරාගල තියන හොදම තැන ????????❤️????✨️…….Respect and love you sir ❤️♡????✨️♡❤️