අදනම් කොහොම හරි සෙට් එක

අදනම් කොහොම හරි සෙට් එක ගේමක් ගහල ඔක්කොම pass උනා????????.මේ course එක හින්දා අපිට ගොඩක් හොඳ යාලුවො ටිකක් හම්බුනා????. ඒ වගේම අපේ ජීවිතේට ගොඩක් වටිනා දේවල් කියල දෙන්න අපිට රත්තරන් සර් කෙනෙක් හම්බවුන❤️. අද කොහොම හරි සෙට්ම pass උනේ සර් නිසා. Thank you sir????. අපිට වඩා වයසින් වැඩි උනත් අක්කලා ටික අපිත් එක්ක හිටියේ අපේම සහෝදරයන් වගේ????. ඇත්තටම course එකකින් මේ වගේ set එකක් හම්බවුනාමයි????. අයේත් එන්න හිතෙනවා සර්ගේ කතා අහල හිනා වෙන්න????. තව අපි කාපු තරම් ????. අම්මෝ සර්ගේ බෙදිද්ල ????. ඇත්තටම අපි බෙදාගෙන කාපු කෑම හරිම රසයි????❤. පොඩි දෙයක් උනත් සර් අපි හැමෝට බෙදල දෙනව????. සර් එතකොට කියන්නෙ, “බෙදාගෙන කන කොට රස වැඩි කියලා”????. ඇත්තටම එතකොට ගොඩක් රස දැනෙනව. අපිට මේ තරම් ආදරනීයව මේ course එක දැනෙන්න ඇත්ටතේ සර් අපිත් එක්ක යාලුවෙක් වගේ ඉන්න නිසා වෙන්න ඇති????. ඇත්තටම මේ course එක ගොඩක් වටිනවා. මේ වගේ වටිනා course එකක් Rainbow ආයතනය තුළ පවත්වාගෙන යන අපගේ ආදරනීය ගුරු දෙපලට බොහෝම ස්තුති ????❤️. ඒ වගේම ඉදිරියටත් මේ ව්ගේ වටිනා course පැවැත්වීමට අපගේ ආදරනීය ගුරු දෙපලට හැකියාව ලැබේවා කියල ප්‍රාර්ථනා කරමි????❤️.